مسجد جامع کوالالامپور مالزی

مسجد جامع کوالالامپور مالزی (Jamek Mosque Kuala Lumpur Malaysia) یکی از قدیمی ترین مساجد مالزی که معماری آن را هوبوک بر عهده داشته است. این مسجد در 23 دسامبر 1909 و به دستور سلطان سلانگور افتتاح شد. مسجد جامع دارای دو مناره اصلی به ارتفاع 26.8 متر و به حالت چتر می باشد. در مسجد جامع کوالالامپور مالزی 3 گنبد وجود دارد که گنبد مرکزی 21.3 متر ارتفاع داشته و بزرگترین گنبد این مسجد به شمار می رود. این گنبد در سال 1990 فروریخت و مجددا بازسازی شد. ایستگاه متروی مسجد جامع نزدیک ترین ایستگاه به این مسجد است. 

 

مسجد جامع کوالالامپور مالزی

تصویر مسجد جامع کوالالامپور مالزی

مسجد جامع کوالالامپور مالزی 

تصویر مسجد جامع کوالالامپور مالزی

 مسجد جامع کوالالامپور مالزی

تصویر مسجد جامع کوالالامپور مالزی