مسجد تکلی مهمت پاشا آنتالیا

مسجد تکلی مهمت پاشا آنتالیا (Tekeli Mehmet Pasa Mosque Antalya) یکی از مساجد قدیمی در آنتالیا است که فاصله کوتاهی از برج ساعت دارد. این مسجد متعلق به قرن هجدهم بوده و یک عبادتگاه عثمانی محسوب می شود. مسجد تکلی مهمت پاشا آنتالیا شامل یک مناره و یک گنبد اصلی است که توسط سه نیم گنبد در شرق، غرب و جنوب و سه بارگاه دومین در آبشخوار شمالی محفوظ می باشد. برای تزئینات درونی مسجد نیز از کاشی کاریهای مزین به آیات قرآنی بهره گرفته اند. 

 

مسجد تکلی مهمت پاشا آنتالیا

تصویر مسجد تکلی مهمت پاشا آنتالیا

مسجد تکلی مهمت پاشا آنتالیا

تصویر مسجد تکلی مهمت پاشا آنتالیا

مسجد تکلی مهمت پاشا آنتالیا

تصویر مسجد تکلی مهمت پاشا آنتالیا