مسجد بایزید استانبول

مسجد بایزید استانبول (Bayezid II Mosque Istanbul) به دستور سلطان بایزید دوم، در دوران عثمانی و در طی سال های 1501 تا 1506 بنا شده است. مقبره سلطان بایزید به همراه خانواده اش در حیاط مسجد می باشد. دو مناره و یک گنبد نیز بخش های اصلی مسجد هستند که توسط معمار یعقوب شاه بنا شده است. در پشت مسجد باغ کوچکی وجود دارد که در زیر آن مغازه هایی را بنا کرده اند تا مخارج مسجد تامین شود. زلزله ای در سال 1509 قسمت هایی از مسجد بایزید استانبول را تخریب کرد که در سال 1573 به دست معمار سسینان بازسازی شد. این مسجد در میدان بایزید قرار داشته و از یک باغ، مدرسه، حمام و آشپزخانه تشکیل شده است. در سال 1882 نیز آشپزخانه مسجد به دستور سلطان عبدالحمید دوم تبدیل به کتابخانه دولتی شد که شامل 127 هزار جلد کتاب و کتاب خطی می باشد. 

 

مسجد بایزید استانبول 

تصویر مسجد بایزید استانبول

مسجد بایزید استانبول 

تصویر مسجد بایزید استانبول

مسجد بایزید استانبول 

تصویر مسجد بایزید استانبول

مسجد بایزید استانبول 

تصویر مسجد بایزید استانبول

مسجد بایزید استانبول 

تصویر مسجد بایزید استانبول