مسجد ایرانیان در هند

مسجد ایرانیان در هند در شهر بمبئی و محل امام باره رود قرار گرفته است. این مسجد 150 سال قبل توسط حاج محمد شیرازی بنا شده است و به مغول مسجد نیز معروف است. حاج محمد شیرازی تاجری ایرانی که در شهر بمبئی سکونت داشته است. مسجد ایرانیان در هند یکی از مهمترین مراکز تشیع در بمبئی محسوب می شود. در گذشته پیش نماز مسجد یک ایرانی بود که چند سالی است دیگر ایرانیان نقشی در این کار نداشته و افراد هندی این کار را بر عهده می گیرند. 

 

مسجد ایرانیان در هند

تصویر مسجد ایرانیان در هند