مسجد اورتاکوی استانبول

مسجد اورتاکوی استانبول (Ortakoy Mosque Istanbul) یا "مسجد کبیر مجیدیه" در منطقه بشیکتاش و در ساحل تنگه بسفر قرار دارد که نور متغیر تنگه از طریق پنجره های بزرگ و بلند به سمت داخل مسجد منعکس می شود. محراب و منبر مسجد نیز با ظریف کاری های خاصی تزئین شده و جلوه خاصی را به مسجد بخشیده اند. این مسجد در سال 1854 به دستور "سلطان عبدالمجید عثمانیگ تاسیس شد و ساخت آن در سال 1856 به پایان رسید. در سال 2013 نیز مورد مرمت و بازسازی قرار گرفت. سبک معماری مسجد اورتاکوی استانبول نئوباروک بوده و از یک گنبد و دو مناره تشکیل شده است. 

 

مسجد اورتاکوی استانبول 

تصویر مسجد اورتاکوی استانبول

مسجد اورتاکوی استانبول 

تصویر مسجد اورتاکوی استانبول

مسجد اورتاکوی استانبول 

تصویر مسجد اورتاکوی استانبول

مسجد اورتاکوی استانبول 

تصویر مسجد اورتاکوی استانبول

مسجد اورتاکوی استانبول 

تصویر مسجد اورتاکوی استانبول

مسجد اورتاکوی استانبول 

تصویر مسجد اورتاکوی استانبول

مسجد اورتاکوی استانبول 

تصویر مسجد اورتاکوی استانبول

مسجد اورتاکوی استانبول 

تصویر مسجد اورتاکوی استانبول