مسجد الفاروق دبی

مسجد الفاروق دبی (Al Farooq Omar Bin Al Khattab Mosque) با وسعت 4200 متر مربع توسط 60 نفر از معماران داخلی و مراکشی در سال 1986 ساخته شده است. همچنین در طی سال های 203 تا 2011 مورد بازسازی قرار گرفت. این مسجد 21 گنبد دارد که گنبد اصلی آن دارای 30 متر ارتفاع است. همچنین 4 گلدسته در مسجد وجود دارد که ارتفاع آنها 65 متر می باشد. در طراحی مسجد الفاروق دبی از سبک معماری عثمانی استفاده شده و نمای آن شبیه به مسجد سلطان احمد استانبول است. در این مسجد یک کتابخانه با بیش از 400 جلد کتاب وجود دارد. این مسجد ظرفیت پذیرش 2000 نمازگزار را دارد. 

 

مسجد الفاروق دبی 

تصویر مسجد الفاروق دبی

مسجد الفاروق دبی 

تصویر مسجد الفاروق دبی

مسجد الفاروق دبی 

تصویر مسجد الفاروق دبی

مسجد الفاروق دبی 

تصویر مسجد الفاروق دبی

مسجد الفاروق دبی 

تصویر مسجد الفاروق دبی

مسجد الفاروق دبی 

تصویر مسجد الفاروق دبی