مرکز خرید کیت دی پوکت تایلند

مرکز خرید کیت دی پوکت تایلند (Kit Dee shopping in Phuket Thailand) یکی از مراکز خرید معروف در تایلند است. گردشگران تور تایلند می توانند از ساعات 8 صبح تا 21 شب از این مرکز خرید بازدید نمایند. روسری های ابریشمی تایلندی، چینی و ژاپنی، لباس های ابریشمی هندی و مجسمه های متنوع و زیبا در مرکز خرید کیت دی پوکت تایلند ارائه می شوند. 

 

مرکز خرید کیت دی پوکت تایلند 

تصویر مرکز خرید کیت دی پوکت تایلند

مرکز خرید کیت دی پوکت تایلند 

تصویر مرکز خرید کیت دی پوکت تایلند

مرکز خرید کیت دی پوکت تایلند 

تصویر مرکز خرید کیت دی پوکت تایلند

مرکز خرید کیت دی پوکت تایلند 

تصویر مرکز خرید کیت دی پوکت تایلند

مرکز خرید کیت دی پوکت تایلند 

تصویر مرکز خرید کیت دی پوکت تایلند