مرکز خرید رویال گاردن پلازا پاتایا تایلند

مرکز خرید رویال گاردن پلازا پاتایا تایلند (Royal Garden Plaza Shopping Pattaya Thailand) جزو مراکز خرید خوب در شهر پاتایای تایلند است که شامل سه طبقه می باشد. در این مرکز خرید فروشگاه های زیادی با انواع کالاها وجود دارند که دارای قیمت های ارزانی می باشند. مرکز تفریحی و سینما نیز در مرکز خرید رویال گاردن پلازا پاتایا تایلند وجود دارند. یک رستوران در این مرکز خرید برای گردشگران تور تایلند در نظر گرفته اند. 

 

مرکز خرید رویال گاردن پلازا پاتایا تایلند 

تصویر مرکز خرید رویال گاردن پلازا پاتایا تایلند

مرکز خرید رویال گاردن پلازا پاتایا تایلند 

تصویر مرکز خرید رویال گاردن پلازا پاتایا تایلند

مرکز خرید رویال گاردن پلازا پاتایا تایلند 

تصویر مرکز خرید رویال گاردن پلازا پاتایا تایلند

مرکز خرید رویال گاردن پلازا پاتایا تایلند 

تصویر مرکز خرید رویال گاردن پلازا پاتایا تایلند

مرکز خرید رویال گاردن پلازا پاتایا تایلند 

تصویر مرکز خرید رویال گاردن پلازا پاتایا تایلند

مرکز خرید رویال گاردن پلازا پاتایا تایلند 

تصویر مرکز خرید رویال گاردن پلازا پاتایا تایلند

مرکز خرید رویال گاردن پلازا پاتایا تایلند 

تصویر مرکز خرید رویال گاردن پلازا پاتایا تایلند