مرکز خرید تورو ولیو هاردویر پاتایا تایلند

مرکز خرید تورو ولیو هاردویر پاتایا تایلند (True Value Hardware Shopping Pattaya Thailand) جزو مراکز خرید خوب در شهر پاتایا می باشد. برخی محصولات این مرکز خرید از قبیل وسایل آشپزی، کوره و گاز و مواد پاک کننده از ایالت متحده آمریکا وارد می شوند. همچنین تمامی اجناس موجود در مرکز خرید تورو ولیو هاردویر پاتایا تایلند دارای کیفیت های مطلوبی هستند. این مرکز خرید در طی ساعات 9 تا 19 پذیرای گردشگران تور تایلند است. 

 

مرکز خرید تورو ولیو هاردویر پاتایا تایلند 

تصویر مرکز خرید تورو ولیو هاردویر پاتایا تایلند

مرکز خرید تورو ولیو هاردویر پاتایا تایلند 

تصویر مرکز خرید تورو ولیو هاردویر پاتایا تایلند

مرکز خرید تورو ولیو هاردویر پاتایا تایلند 

تصویر مرکز خرید تورو ولیو هاردویر پاتایا تایلند