مرکز خرید اونیو پاتایا تایلند

مرکز خرید اونیو پاتایا تایلند (The Avenue Shopping Pattaya Thailand) یک مرکز خرید در فضای باز است. در نزدیکی این مرکز خرید یک رستوران و یک باشگاه بولینگ قرار دارند. مرکز خرید اونیو پاتایا تایلند به یک پارکینگ نیز تجهیز شده است. علاوه بر این رستورانی در اطراف این مرکز خرید در نظر گرفته اند که غذاهای متنوع و لذیذی را برای میهمانان تور تایلند ارائه می دهد. 

 

مرکز خرید اونیو پاتایا تایلند 

تصویر مرکز خرید اونیو پاتایا تایلند

مرکز خرید اونیو پاتایا تایلند 

تصویر مرکز خرید اونیو پاتایا تایلند

مرکز خرید اونیو پاتایا تایلند 

تصویر مرکز خرید اونیو پاتایا تایلند

مرکز خرید اونیو پاتایا تایلند 

تصویر مرکز خرید اونیو پاتایا تایلند

مرکز خرید اونیو پاتایا تایلند 

تصویر مرکز خرید اونیو پاتایا تایلند

مرکز خرید اونیو پاتایا تایلند 

تصویر مرکز خرید اونیو پاتایا تایلند

مرکز خرید اونیو پاتایا تایلند 

تصویر مرکز خرید اونیو پاتایا تایلند