مرکز خرید اربیان دبی

مرکز خرید اربیان دبی (Arabian Center Dubai) یکی دیگر از مراکز خرید خوب دبی می باشد که در سال 2009 در خیابان خوانیج تاسیس شده است. مرکز خرید اربیان دبی توانسته است در سال 2013 برنده جوایز مختلف و معتبری به دلیل کیفیت عالی خود شود. مرکز خرید اربیان دبی مقداری از مرکز شهر دور می باشد و بازدیدکنندگان تور دبی می توانند به دور از شلوغی شهر و در کمال آرامش خرید نمایند. این مرکز خرید مشتمل بر 2 طبقه و 200 مغازه می باشد. از جمله امکانات مرکز خرید اربیان دبی شامل شهر بازی، انواع بوفه ها و رستوران های مختلف، پاساژ، سینما و... است.

 

مرکز خرید اربیان دبی

تصویر مرکز خرید اربیان دبی

مرکز خرید اربیان دبی

تصویر مرکز خرید اربیان دبی

مرکز خرید اربیان دبی

تصویر مرکز خرید اربیان دبی

مرکز خرید اربیان دبی

تصویر مرکز خرید اربیان دبی