مرکز خرید آدرس استانبول

مرکز خرید آدرس استانبول (Addresistanbul Shopping Center) از مراکز خرید خوب استانبول می باشد. ستون های صیقلی و شیشه هایی مدرن از ویژگیهای طراحی مرکز خرید آدرس استانبول است. انواع لوازم دکوراسیون منزل در این مرکز خرید برای مسافران تور استانبول ارائه می شود.

 

مرکز خرید آدرس استانبول

تصویر مرکز خرید آدرس استانبول