مجلس غریفه دبی

مجلس غریفه دبی (Majlis Ghorfat Umm Al Sheif Dubai) در یک پارک و در انتهای منطقه جمیرا قرار گرفته و اقامتگاه تابستانی حاکم وقت شیخ راشد بوده است. این ساختمان در سال 1955 بنا شده و شامل دو طقه می باشد. طبقه اول شامل ایوان و طبقه دوم شامل مجلس و یک تراس مشرف به دریا است. درب و پنجره‌ های مجلس غریفه دبی چوب ساج و مصالح مورد استفاده گچ، سنگ و مرجان هستند. فرش‌ها، بالش‌ها، چراغ‌های توری، تفنگ و قوری‌های قهوه را می توان در قسمت مجلس مشاهده نمود.  

 

مجلس غریفه دبی 

تصویر مجلس غریفه دبی

مجلس غریفه دبی 

تصویر مجلس غریفه دبی

مجلس غریفه دبی 

تصویر مجلس غریفه دبی

مجلس غریفه دبی 

تصویر مجلس غریفه دبی

مجلس غریفه دبی 

تصویر مجلس غریفه دبی

مجلس غریفه دبی 

تصویر مجلس غریفه دبی