مجتمع فرهنگی ورزشی هامالیر ارمنستان

مجتمع فرهنگی ورزشی هامالیر ارمنستان از دیدنیهای خوب ارمنستان به شمار می رود که از معماری بی نظیر و فوق العاده ای برخوردار است. این مجموعه بنا به درخواست گارن دمیرچیان دبیر وقت حزب کمونیست تاسیس شده است. وی در طراحی این بنا از عقابی که می خواهد از زمین برخیزد و بال هایش را باز کند الهام گرفته است. مجتمع فرهنگی ورزشی هامالیر ارمنستان در واقع مکانی برای برگزاری نمایشگاه های بین المللی مسابقات ورزشی و کنسرت های مختلف است و یکی از مهمترین امکاناتی که برای این مجموعه لحاظ شده پیت پاتیناژ است که در طول سال مورد توجه عموم و گردشگران تور ارمنستان است.

 

مجتمع فرهنگی ورزشی هامالیر ارمنستان

تصویر مجتمع فرهنگی ورزشی هامالیر ارمنستان

مجتمع فرهنگی ورزشی هامالیر ارمنستان

تصویر مجتمع فرهنگی ورزشی هامالیر ارمنستان