لنگر پدیده شاندیز کیش

لنگر پدیده شاندیز کیش یکی از دستاوردهای بخش خصوصی در صنعت گردشگری می باشد. این لنگر در کنار بزرگ ترین رستوران سر پوشیده دنیا قرار دارد. این لنگر توسط یک جوان ایرانی طراحی و توسط مهندسان ایرانی ظرف مدت 35 روز ساخته شده و در حال حاضر بزرگ ترین سازه لنگر جهان محسوب می شود. وزن لنگر پدیده شاندیز کیش 100 تن می باشد. 

 

لنگر پدیده شاندیز کیش

تصویر لنگر پدیده شاندیز کیش

لنگر پدیده شاندیز کیش

تصویر لنگر پدیده شاندیز کیش

لنگر پدیده شاندیز کیش

تصویر لنگر پدیده شاندیز کیش