قلعه الفهدی دبی

قلعه الفهدی‌ دبی (Fahidi Fort Dubai) جزو بناهای تاریخی و توریستی دبی است. این قلعه در سال 1800 میلادی ساخته شده است. تیرهای چوبی، اشکوب بالایی قلعه الفهدی‌ دبی را نگه می دارند. همچنین جنس دیوارهای این قلعه مرجان و صدف دریا و سقف های آن گل، گچ و ساقه برگ های نخل می باشند. کاربرد قلعه الفهدی‌ دبی برای دفاع از شهر در برابر جنگجویان بوده است و یک در بزرگ با میخ های‌ آهنی در ورودی قلعه وجود دارد که  بیانگر جنگ هایی است که در زمان گذشته بوده است. موزه دبی در داخل این قلعه قرار دارد. 

 

قلعه الفهدی‌ دبی 

تصویر قلعه الفهدی‌ دبی

قلعه الفهدی‌ دبی 

تصویر قلعه الفهدی‌ دبی

قلعه الفهدی‌ دبی 

تصویر قلعه الفهدی‌ دبی

قلعه الفهدی‌ دبی 

تصویر قلعه الفهدی‌ دبی

قلعه الفهدی‌ دبی 

تصویر قلعه الفهدی‌ دبی

قلعه الفهدی‌ دبی 

تصویر قلعه الفهدی‌ دبی

قلعه الفهدی‌ دبی 

تصویر قلعه الفهدی‌ دبی