قلعه آمبر در جیپور هند

قلعه آمبر در جیپور هند يکي از قلعه های مربوط به دوره خاندان Kachhawa در هند است. این قلعه در نزدیکی درياچه Maota قرار دارد. سنگ مرمر سفيد با سنگ هاي قرمز زیبایی دو چندانی به این بنا بخشیده است. قلعه داراي چهل ستون مي باشد و نمايانگر معماري استادانه ای است. مهارجه ها معمولا براي بيان مشکلات و گفتگو با مردم در تالارهای قلعه آمبر در جیپور هند گرد هم می آمدند. بت خداي پيروزي که از سنگ مرمر سياه ساخته شده است در سال 1604 به قلعه آمبر آورده شده و همچنين بت خدايان دانش و قدرت که در ورودی معبد هستند از جنس نقره بوده و کنده کاری شده اند. 

 

قلعه آمبر در جیپور هند

تصویر قلعه آمبر در جیپور هند

 قلعه آمبر در جیپور هند

تصویر قلعه آمبر در جیپور هند