قطب منار هند

بلندترین بنای آجری دنیا قطب منار هند است که در شهر دهلی واقع شده است. این بنا از سنگ سرخ و مرمر بنا شده است که در فهرست میراث جهانی یونسکو به ثبت رسده است. قطب منار هند به دستور سلطان معزالدین غوری بنیان گذاری شد که بعدها توسط دامادش شمس‌الدین و فیروز شاه تغلق به اتمام رسید. ورودی قطب منار هند از طریق دری است که در سمت شمال واقع است. این منار به پنج طبقه تقسیم می‌ شود که در فاصلهٔ هر دو طبقه، ایوان مدوری است که چون کمربندی منار را در بر گرفته‌ و در نگهداری وزن طبقات فوقانی نقش به سزایی دارند. 

 

قطب منار هند

تصویر قطب منار هند

قطب منار هند 

تصویر قطب منار هند

قطب منار هند 

تصویر قطب منار هند