فاتح پور سیکری هند

فاتح پور سیکری هند در 50 کیلومتری آگرا قرار دارد. این شهر توسط اکبرشاه سومین پادشاه مغول در هند ساخته شد. معماری بنا برگرفته از معماری های اسلامی، هندو و مسیحی است. فاتح پور سیکری هند به دو بخش قسمت تقسیم می شود که عبارتند از سیکری یا کاخ پادشاهی و قسمت فاتح‌ پور یا مسجد جامع. بخشهایی مانند تالار شنوندگان، مکان‌ها و مسجد‌ها هنوز هم کاملا سالم بوده و در وضعیت مطلوبی هستند که از جمله آن می‌توان به پنج محل و بلند دروازه اشاره کرد. 

 

فاتح پور سیکری هند

تصویر فاتح پور سیکری هند

فاتح پور سیکری هند 

تصویر فاتح پور سیکری هند

فاتح پور سیکری هند 

تصویر فاتح پور سیکری هند