غار کارائین آنتالیا

غار کارائین آنتالیا (Karain Caves Antalya) در شرق کوه چان واقع شده که ورودی آن با نور خورشید روشن می شود. آثار باستانی موجود در غار تا 160هزار سال هم قدمت دارند. فاصله مرکز شهر آنتالیا تا غار کارائین آنتالیا تنها 30 کیلومتر می باشد. این غار 25000 سال به عنوان سکونتگاه مورد استفاده بوده است. آثار کشف شده از غار در موزه آنتالیا نگهداری می‌ شوند. 

 

غار کارائین آنتالیا

تصویر غار کارائین آنتالیا

غار کارائین آنتالیا

تصویر غار کارائین آنتالیا

غار کارائین آنتالیا

تصویر غار کارائین آنتالیا

غار کارائین آنتالیا

تصویر غار کارائین آنتالیا