غار داملاتاش آنتالیا

غار داملاتاش آنتالیا (Damlatas Caves Antalya) در فاصله کوتاهی از موزه باستان شناسی و موزه قوم نگاری واقع شده است. دیوارهای غار اشکال سنگی عجیبی دارند که خیره کننده اند. سه غار دريایی نیز در این محل قرار دارند که "فسفرلو ماعاراسی" به معنای غار فسفری، "كيزلار ماعاراسی" یا غار دخترها و "عاشيک لار ماعاراسی" نام دارند. 

 

غار داملاتاش آنتالیا

تصویر غار داملاتاش آنتالیا

غار داملاتاش آنتالیا

تصویر غار داملاتاش آنتالیا

غار داملاتاش آنتالیا

تصویر غار داملاتاش آنتالیا

غار داملاتاش آنتالیا

تصویر غار داملاتاش آنتالیا