غارهای الفنتا هند

غارهای الفنتا هند مجموعه ای از غارهای کنده کاری شده است که در جزیره الفنتا در بندرگاه بمبئی قرار دارد. ابن غارها دارای مجسمه های سنگی هستند که متعلق به فرقه هندو، خدای هند «شیوا» اختصاص دارد. غارهای الفنتا هند جزو آثار منحصر به فرد قبیله ی شیوا می باشند. در ورودی جزیره مجسمه فیل بزرگی بوده است که امروزه در حیاط موزه بائوداجی نگه داشته می شود. 

 

غارهای الفنتا هند

تصویر غارهای الفنتا هند

غارهای الفنتا هند 

تصویر غارهای الفنتا هند

غارهای الفنتا هند 

تصویر غارهای الفنتا هند