صخره قارچی کیش

صخره قارچی کیش یکی از مناظر زیبای کیش است که در خط ساحلی جزیره و در کنار یک لنج به گل نشسته قرار دارد. این لنج نیز نمادی از کار و رونق اقتصادی جزیره به شمار می رود. صخره قارچی کیش بر اثر ضربات موج‌های سهمگین دریا به شکلی شبیه به یک قارچ ایجاد شده است. 

 

صخره قارچی کیش

تصویر صخره قارچی کیش

صخره قارچی کیش

تصویر صخره قارچی کیش

صخره قارچی کیش

تصویر صخره قارچی کیش