شهر شناور دبی

شهر شناور دبی (Floating City Dubai) جزو دیدنیهای دبی و حاصل همکاری های مشترک امارات و هلند خواهد بود. این شهر شناور توانایی مقاومت در برابر امواج 40 الی 50 فوتی و طوفان های شدید و گردبادهای دریایی را باید داشته باشد. دولت امارات سعی دارد تمام انرژی های لازم در شهر شناور دبی را از طریق انرژی خورشیدی، باد و برق آبی تامین نماید و این شهر را پاکیزه و عاری از هرگونه عامل آلوده کننده محیط زیست نگاه دارد. گنجایش این شهر شناور 50000 خانه می‌باشد.

 

 شهر شناور دبی

تصویر شهر شناور دبی

شهر شناور دبی

تصویر شهر شناور دبی

شهر شناور دبی

تصویر شهر شناور دبی

شهر شناور دبی

تصویر شهر شناور دبی