شهر سوخته بانکوک تایلند

شهر سوخته بانکوک تایلند (Phra Nakhon Si Ayutthaya Bangkok Thailand) در سال 1350 بنا شد و در زمان خود یکی از بزرگترین شهرهای دنیا محسوب می شد. برخی این شهر را به نام آیوتایا نیز می شناسند. در شهر سوخته بانکوک تایلند که 417 سال پایتخت تایلند بوده، حدود 40 معبد وجود داشت و سرانجام در قرن 18 ام به دست برمه ای ها تخریب شد. این شهر در سال 1991 در فهرست آثار جهانی یونسکو قرار گرفت. 

 

شهر سوخته بانکوک تایلند

تصویر شهر سوخته بانکوک تایلند

شهر سوخته بانکوک تایلند 

تصویر شهر سوخته بانکوک تایلند

شهر سوخته بانکوک تایلند 

تصویر شهر سوخته بانکوک تایلند

 شهر سوخته بانکوک تایلند

تصویر شهر سوخته بانکوک تایلند