شهر زیر زمینی کاریز کیش

شهر زیر زمینی کاریز کیش به منظور تامین آب شیرین و قریب به 2500 سال قبل احداث شده است. این قنات با 10هزار متر مربع وسعت، در حال حاضر تبدیل به یک شهر زمینی شده و بازدید کنندگان زیادی دارد. این شهر در عمق 16 متری زمین قرار دارد. شهر زیر زمینی کاریز کیش از بخش های مختلفی چون موزه، سالن آمفي تئاتر، سالن کنفرانس، گالري هاي هنري، غرفه هاي صنايع دستي ايران و جهان و رستوران سنتي و جديد تشکیل شده است. این کاریز در دل تنها جزيره مرجاني دنيا واقع شده و تنها بنايي است که سقفی مملو از صدفها و مرجانهاي طبيعي دارد.

 

شهر زیر زمینی کاریز کیش 

تصویر شهر زیر زمینی کاریز کیش

شهر زیر زمینی کاریز کیش 

تصویر شهر زیر زمینی کاریز کیش

شهر زیر زمینی کاریز کیش 

تصویر شهر زیر زمینی کاریز کیش

شهر زیر زمینی کاریز کیش 

تصویر شهر زیر زمینی کاریز کیش