شهر تاریخی میسیس آنتالیا

شهر تاریخی میسیس آنتالیا (Misis Antik Kenti Antalya) در حوالی شهر اسکندرون و یاکاپینار و در مسیر جاده ابریشم قرار گرفته است. ویرانه هایی از دوران رومیان و سنگ فرش های آن زمان نیز در اطراف و داخل شهر دیده می شوند که متعلق به قرن چهارم می باشند. تصاویری از کشتی نوح و حیوانات آن بر سنگ فرش های شهر تاریخی میسیس آنتالیا نقش بسته اند. کاخ شاه مران بر فراز کوه سنگی بر بالای رودخانه جیحان نیز در این منطقه به چشم می خورند. 

 

شهر تاریخی میسیس آنتالیا

تصویر شهر تاریخی میسیس آنتالیا

شهر تاریخی میسیس آنتالیا

تصویر شهر تاریخی میسیس آنتالیا

شهر تاریخی میسیس آنتالیا

تصویر شهر تاریخی میسیس آنتالیا