شهر تاریخی حریره کیش

شهر تاریخی حریره کیش یکی از شهرهای باستانی کیش است که حدود 120 هكتار وسعت دارد. این شهر در گذشته شهری بزرگ و آباد به شمار می رفت. در معماری شهر پوشش‌ های تاقي شكل سنگی را می توان مشاهده نمود. خانه اعیانی متعلق به یکی از ثروتمندان شهر، بخش كارگاهي و صنعتی مخصوص صید ماهی و مجموعه حمام با مساحت 500 متر مربع از جمله قسمت های جذاب شهر تاریخی حریره کیش محسوب می شوند. 

 

شهر تاریخی حریره کیش 

تصویر شهر تاریخی حریره کیش

شهر تاریخی حریره کیش 

تصویر شهر تاریخی حریره کیش

شهر تاریخی حریره کیش 

تصویر شهر تاریخی حریره کیش

شهر تاریخی حریره کیش 

تصویر شهر تاریخی حریره کیش