شهر باستانی پرگا آنتالیا

شهر باستانی پرگا آنتالیا (Perga Antalya) یکی از قدیمی ترین شهرهای ترکیه در سواحل مدیترانه است که در گذشته پایتخت منطقه ای به نام "پام فیلیا" به حساب می آید. وجود مجسمه های زیبا از زنانی چون "پلاتینا مگنا" نشان می دهد که زنان در امور اداری شهر بسیار فعال بوده اند. شهر باستانی پرگا آنتالیا در 18 کیلومتری شرق آنتالیا واقع شده است. در شهر پرگا دیوارها، برج ها، سنگرها و دروازه های بسیار زیبایی وجود داشتند که هنوز هم آثاری از آنها بر جای مانده است. 

  

شهر باستانی پرگا آنتالیا

تصویر شهر باستانی پرگا آنتالیا

شهر باستانی پرگا آنتالیا

تصویر شهر باستانی پرگا آنتالیا

شهر باستانی پرگا آنتالیا

تصویر شهر باستانی پرگا آنتالیا

شهر باستانی پرگا آنتالیا

تصویر شهر باستانی پرگا آنتالیا