سیاره سحر آمیز دبی

سیاره سحر آمیز دبی (Magic Planet Dubai) جزو مراکز سرگرمی و تفریح در دبی و مورد علاقه بسياری از خانواده ها و کودکان آنها می باشد. این بازیگاه در مرکز خرید سیتی سنتر قرار گرفته است. اتومبيل سواری، چرخ و فلک، تاب گردان و قطار برقی از جمله تفرحات موجود در سیاره سحر آمیز دبی هستند. بازیهای ویدئویی نیز در این سیاره وجود دارند. 

 

سیاره سحر آمیز دبی 

تصویر سیاره سحر آمیز دبی

سیاره سحر آمیز دبی 

تصویر سیاره سحر آمیز دبی

سیاره سحر آمیز دبی 

تصویر سیاره سحر آمیز دبی

سیاره سحر آمیز دبی 

تصویر سیاره سحر آمیز دبی