سوار کار برنز سن پترزبورگ روسیه

سوار کار برنز سن پترزبورگ روسیه مجسمه ای است که مردی را سوار بر اسب نشان می دهد و یکی از جاذبه های گردشگری است. شعر سوار کار سروده الکساندر پوشکین الهام بر ساخت این مجسمه بوده است. این تندیس در سال 1768 به فرمان کاترین کبیر ساخته شد. مجسمه‌ ساز فرانسوی اتین موریس فالکونه سوار کار برنز سن پترزبورگ روسیه را ساخته است. سوار کار یکی از نمادهای شهر سن پترزبورگ می باشد. 

 

سوار کار برنز سن پترزبورگ روسیه 

تصویر سوار کار برنز سن پترزبورگ روسیه

 سوار کار برنز سن پترزبورگ روسیه 

تصویر سوار کار برنز سن پترزبورگ روسیه

 سوار کار برنز سن پترزبورگ روسیه 

تصویر سوار کار برنز سن پترزبورگ روسیه