سرزمین عجایب ماینز کوالالامپور مالزی

سرزمین عجایب ماینز کوالالامپور مالزی (Mines Wonderland Kuala Lumpur Malaysia) در فاصله 20 کیلومتری از شهر کوالامپور قرار دارد. در این سزمین عجایب می توانید  فواره هایی را ببینید که حساس به نوای موسیقی بوده و بسیار جذاب و دیدنی هستند. قسمت های مختلف پارک شامل قلمرو سفید (محل زندگی ببرهای سفید)، مجسمه حیوانات روی آب، خانه های برفی (مخصوص بازی های زمستانی)، انواع وسایل بازی و سرگرمی هیجان آور و آمفی تئاتر مخصوص موسیقی های سنتی مالزی می باشد. نزدیک ترین ایستگاه مترو به سرزمین عجایب ماینز کوالالامپور مالزی ایستگاه serdang است. 
 

سرزمین عجایب ماینز کوالالامپور مالزی

تصویر سرزمین عجایب ماینز کوالالامپور مالزی

سرزمین عجایب ماینز کوالالامپور مالزی 

تصویر سرزمین عجایب ماینز کوالالامپور مالزی

سرزمین عجایب ماینز کوالالامپور مالزی 

تصویر سرزمین عجایب ماینز کوالالامپور مالزی