ساحل کوتا بالی

ساحل کوتا بالی (Kuta Beach Bali) واقع در روستای کلوراهان بوده و مسافران و گردشگران زیادی برای موج سواری در آب های این ساحل به این مقصد سفر می کنند. این منطقه چه در روز و چه در شب مملو از جمعیتی است که برای دیدن و لذت بردن از این ساحل به بالی سفر کرده اند. همچنین در این ساحل موسیقی محلی برای میهمانان تور بالی نواخته می شود. 

 

ساحل کوتا بالی

تصویر ساحل کوتا بالی

ساحل کوتا بالی 

تصویر ساحل کوتا بالی

 ساحل کوتا بالی

تصویر ساحل کوتا بالی

 ساحل کوتا بالی

تصویر ساحل کوتا بالی

 ساحل کوتا بالی

تصویر ساحل کوتا بالی

 ساحل کوتا بالی

تصویر ساحل کوتا بالی