ساحل درختان نارگیل کیش

ساحل درختان نارگیل کیش در شرق جزیره و در نزدیکی اسکله بزرگ تفریحی قرار دارد. این مکان با داشتن ساحلی زیبا، آلاچیق ها، درخت های فراوان نارگیل و درخت لور به یکی از جاذبه های گردشگری کیش تبدیل شده است. درخت نارگیل هرچقدر به دریا نزدیک باشد و آب شور بیشتر به آن برسد میوه شیرین تر و چرب تری از آن می روید. میوه این درخت به صورت خوشه ای و شامل ده تا پانزده نارگیل به اندازه های مختلف می باشد. این درخت حدود صد سال میوه می دهد و ارتفاعی حدود 30 متر دارد. 

 

ساحل درختان نارگیل کیش 

تصویر ساحل درختان نارگیل کیش

ساحل درختان نارگیل کیش 

تصویر ساحل درختان نارگیل کیش

ساحل درختان نارگیل کیش 

تصویر ساحل درختان نارگیل کیش