رفت و آمد در بالی

رفت و آمد در بالی توسط تاکسی، ون و موتور سیکلت انجام می شود. تاکسی ها تاکسی متر دارند و هزینه مسافت طی را محاسبه می نمایند. برای اجاره کردن یک یک موتور سیکلت برای مدت یک روز 5 الی 6 دلار باید هزینه بپردازید. ون ها در بالی برای جابجایی مسافران در مناطق توریستی استفاده شده و برای گروه های 5 الی 6 نفره مناسب اند. هزینه اجاره خودرو به طور تقریبی 20 الی 40 دلار است. 

 

رفت و آمد در بالی

تصویر موتور سیکلت در بالی

رفت و آمد در بالی 

تصویر تاکسی در بالی

 رفت و آمد در بالی

تصویر ون در بالی