رستوران چنگال طلايی بانکوک تایلند

رستوران چنگال طلايی بانکوک تایلند از رستورانهای خوب تایلند است که در خیابان راچاپاروپ و در خیابان واتاناونگ ساخته شده است. رستوران چنگال طلايی بانکوک تایلند انواع غذاهای ایرانی را برای میهمانان تور تایلند ارائه می دهد.

 

رستوران چنگال طلايی بانکوک تایلند

تصویر رستوران چنگال طلايی بانکوک تایلند