رستوران پرديس بانکوک تایلند

رستوران پرديس بانکوک تایلند از جمله رستورانهای ایرانی در بانکوک محسوب می شود که در خيابان راما چهارم و بعد از تقاطع سوریونگ واقع شده است. انواع غذاهای لذیذ و خوشمزه ایرانی در این رستوران برای گردشگران تور تایلند است. رستوران پرديس بانکوک تایلند از محیط لوکسی برخوردار است.

 

رستوران پرديس بانکوک تایلند

تصویر رستوران پرديس بانکوک تایلند

رستوران پرديس بانکوک تایلند

تصویر رستوران پرديس بانکوک تایلند

رستوران پرديس بانکوک تایلند

تصویر رستوران پرديس بانکوک تایلند