رستوران وینوگراد ایروان ارمنستان

رستوران وینوگراد ایروان ارمنستان (Vinograd Restaurant Yerevan Armenia) یکی دیگر از رستوران های خوب ایروان به شمار می رود. این رستوران از فضای بسیار گرم و صمیمی برخوردار است و گردشگران تور ارمنستان به همراه خانواده و یا دوستان می توانند به این رستوران مراجعه کنند. وعده های صبحانه، ناهار و شام در این رستوران سرو می گردد. برخی از ویژگیهایی که سبب شده تا رستوران وینوگراد ایروان ارمنستان به یکی از رستوران های خوب ایروان تبدیل شود، برخوردار بودن از فضای زیبا، پخش موسیقی، مواد غذایی تازه خوب و... می باشد. در منوی غذایی رستوران وینوگراد ایروان ارمنستان انواع غذاهای اروپایی، کباب ارمنی و  غذاهای گیاه به چشم می خورد.

 

رستوران وینوگراد ایروان ارمنستان

تصویر رستوران وینوگراد ایروان ارمنستان

رستوران وینوگراد ایروان ارمنستان

تصویر رستوران وینوگراد ایروان ارمنستان

رستوران وینوگراد ایروان ارمنستان

تصویر رستوران وینوگراد ایروان ارمنستان