رستوران های زنجیره ای کنی راجرز

رستوران های زنجیره ای کنی راجرز (Kenny Rogers Restaurants Malaysia) با همکاری Kenny Rogers، خواننده معروف آمریکایی و John Y Brown Jr، فرماندار سابق ایالت کنتاکی آمریکا تاسیس شدند. اولین شعبه رستوران در سال 1991 و در ایالت فلوریدای آمریکا با هدف ارائه غذاهای سالم به مشتریان افتتاح شد. امروزه یکی از شعب رستوران های زنجیره ای کنی راجرز در مالزی نیز قرار دارد. 

 

رستوران های زنجیره ای کنی راجرز

تصویر رستوران های زنجیره ای کنی راجرز

رستوران های زنجیره ای کنی راجرز

تصویر رستوران های زنجیره ای کنی راجرز