رستوران های زنجیره ای حاجی ساموری

رستوران های زنجیره ای حاجی ساموری (Restoran Sate Kajang Hj. Samuri Malaysia) دارای شعب متعددی در مالزی است که یکی از محبوب ترین آن ها در کنار استادیوم کجنگ (Kajang) قرار دارد. ساته های این رستوران شهرت زیادی دارند که همان کبابی است که روی منقل طبخ شده و همراه با برنج سرو می شوند. این کباب ها را با گوشت گاو، گوسفند، مرغ، خرگوش و جگر تهیه می نمایند. سس تند با فلفل قرمز خالص و سس شیرین بادام زمینی سس های معروف رستوران های زنجیره ای حاجی ساموری هستند. 

 

رستوران های زنجیره ای حاجی ساموری

تصویر رستوران های زنجیره ای حاجی ساموری

رستوران های زنجیره ای حاجی ساموری

تصویر رستوران های زنجیره ای حاجی ساموری

رستوران های زنجیره ای حاجی ساموری

تصویر رستوران های زنجیره ای حاجی ساموری

رستوران های زنجیره ای حاجی ساموری

تصویر رستوران های زنجیره ای حاجی ساموری