رستوران مزالونا بانکوک تایلند

رستوران مزالونا بانکوک تایلند (Mezzaluna Restaurant Lebua Bangkok) از بهترین رستورانهای بانکوک تایلند به شمار می رود که در طبقه 65 برج کلوپ در لبوا واقع شده است. مسافران تور تایلند این فرصت را خواهند داشت تا در محیطی لوکس و با چشم اندازی زیبا از شهر جدیدترین غذاهای بین المللی را امتحان نمایند. ساعت کاری رستوران مزالونا بانکوک تایلند از ساعت 6 تا 1 بامداد می باشد. در رستوران مزالونا بانکوک تایلند برای آنکه میهمانان چشم انداز زیبا از شهر داشته باشند از نور کم استفاده شده است.

 

رستوران مزالونا بانکوک تایلند

تصویر رستوران مزالونا بانکوک تایلند

رستوران مزالونا بانکوک تایلند

تصویر رستوران مزالونا بانکوک تایلند

رستوران مزالونا بانکوک تایلند

تصویر رستوران مزالونا بانکوک تایلند