رستوران فرانسوی ل پتیت میسون دبی

رستوران فرانسوی ل پتیت میسون دبی (La Petite Maison Restaurant Dubai) جزء رستورانهای معروف دبی است. در رستوران فرانسوی ل پتیت میسون دبی برای طبخ غذاهایی که در آن ها نخودفرنگی، گوجه، ریحان، صدف و کیک پنیر و... استفاده می شود از موادی تازه و با کیفیت استفاده می شود. مسافران تور دبی قادر خواهند بود در محیطی آرام و زیبا از طعم لذیذ غذاهای فرانسوی لذت ببرند.

 

رستوران فرانسوی ل پتیت میسون دبی

تصویر رستوران فرانسوی ل پتیت میسون دبی

رستوران فرانسوی ل پتیت میسون دبی

تصویر رستوران فرانسوی ل پتیت میسون دبی

رستوران فرانسوی ل پتیت میسون دبی

تصویر رستوران فرانسوی ل پتیت میسون دبی

رستوران فرانسوی ل پتیت میسون دبی

تصویر رستوران فرانسوی ل پتیت میسون دبی