رستوران سیامی ایسایا بانکوک تایلند

رستوران سیامی ایسایا بانکوک تایلند (Issaya Siamese Club Bangkok) از رستورانهای خوب تایلند است که در جاده‌ی رامای چهارم واقع شده است. یکی ویژگیهای خوب رستوران سیامی ایسایا بانکوک تایلند قرارگیری آن در باغ بسیار زیبا و سرسبزی است. از دیگر از ویژگیهایی که می توان برای این رستوران نام برد شامل ساختمان چوبی، ایوان‌ها و پله‌های قدیمی و چوبی، آشپز ماهری Ian Kittichai ویژه مسافران تور تایلند است. طبقه‌ی همکف رستوران سیامی ایسایا بانکوک تایلند مشتمل بر دو قسمت است که از جمله می توان به سالن غذاخوری داخل خانه وایوانی بزرگ اشاره کرد. طبقه‌ی دوم نیز از چند سالن کوچک و اتاق غذاخوری خصوصی تشکیل شده است. توصیه ما به شما میل نمودن دسرهای سنتی و خوشمزه‌ی تایلندی رستوران سیامی ایسایا بانکوک تایلند است.

 

رستوران سیامی ایسایا بانکوک تایلند

تصویر رستوران سیامی ایسایا بانکوک تایلند

رستوران سیامی ایسایا بانکوک تایلند

تصویر رستوران سیامی ایسایا بانکوک تایلند

رستوران سیامی ایسایا بانکوک تایلند

تصویر رستوران سیامی ایسایا بانکوک تایلند

رستوران سیامی ایسایا بانکوک تایلند

تصویر رستوران سیامی ایسایا بانکوک تایلند