رستوران زنجیره‌ای ملی کاراس ایروان ارمنستان

رستوران زنجیره‌ای ملی کاراس ایروان ارمنستان (Karas National Food Chain Yerevan) از رستوران های خوب ارمنستان به شمار می رود که در سال 2005 در ارمنستان تاسیس و اکنون 11 شعبه در این کشور دارد. مسافران تور ارمنستان در این رستوران می توانند انواع غذاهای محلی و فست فودی را با قیمت بسیار مناسبی میل کنند. غذای رستوران زنجیره‌ای ملی کاراس ایروان ارمنستان متنوع است و در آن غذاهایی نظیر ساندویچ، پیتزا، پای، برگر و هات‌داگ و.... به چشم می خورد. کباب بریان، جگر، دل و زبان گاو نیز در این رستوران ارائه می گردد.

 

رستوران زنجیره‌ای ملی کاراس ایروان ارمنستان

تصویر رستوران زنجیره‌ای ملی کاراس ایروان ارمنستان

رستوران زنجیره‌ای ملی کاراس ایروان ارمنستان

تصویر رستوران زنجیره‌ای ملی کاراس ایروان ارمنستان

رستوران زنجیره‌ای ملی کاراس ایروان ارمنستان

تصویر رستوران زنجیره‌ای ملی کاراس ایروان ارمنستان