رستوران رد ووک کوالالامپور مالزی

رستوران رد ووک کوالالامپور مالزی (Red Wok Restaurant Kuala Lumpur Malaysia) یکی از رستوران های خوب است که انواع غذاهای مالایی، وسترن و چینی را سرو می کند. این رستوران در منطقه ی کجنگ و بنگی قرار دارد. قیمت غذاهای رستوران رد ووک کوالالامپور مالزی مناسب بوده و با ذائقه ایرانی سازگار است. 

 

رستوران رد ووک کوالالامپور مالزی

تصویر رستوران رد ووک کوالالامپور مالزی

رستوران رد ووک کوالالامپور مالزی

تصویر رستوران رد ووک کوالالامپور مالزی

رستوران رد ووک کوالالامپور مالزی

تصویر رستوران رد ووک کوالالامپور مالزی

رستوران رد ووک کوالالامپور مالزی

تصویر رستوران رد ووک کوالالامپور مالزی

رستوران رد ووک کوالالامپور مالزی

تصویر رستوران رد ووک کوالالامپور مالزی

رستوران رد ووک کوالالامپور مالزی

تصویر رستوران رد ووک کوالالامپور مالزی