رستوران جیا استانبول

رستوران جیا کباب استانبول (Ciya Restaurant Istanbul) از بهترین رستورانهای استانبول به حساب می آید و در منطقه کادیکوی واقع شده است. مسافران تور استانبول در رستوران جیا کباب استانبول می توانند انواع غذاهای ترکی نظیر کباب، پیده، لامهجون و.... را میل نمایند. پس از اینکه رستوران جیا استانبول مورد رضایت گردشگران واقع شد رستوران دیگری با نام جیا سفرسی در نزدیکی از رستوران جیا استانبول ساخته شد. در رستوران جیا کباب استانبول غذاهایی نظیر غذاهای آذربایجانی، گرجستانی، ترکی، عربی، ارمنی، عثمانی، سوریه ای، خاورمیانه ای و آناتولی طبخ می گردد. در حال حاضر 3 شعبه از رستوران جیا استانبول وجود دارد که در فاصله ی 20 متری از یکدیگر واقع شده اند.

 

رستوران جیا کباب استانبول

تصویر رستوران جیا کباب ا ستانبول

رستوران جیا کباب استانبول

تصویر رستوران جیا کباب استانبول

رستوران جیا کباب استانبول

تصویر رستوران جیا کباب استانبول