رستوران های تپان یاکی مالزی

رستوران های تپان یاکی مالزی (Teppanyaki Restaurants Kuala Lumpur Malaysia) رستوران هایی هستند که غذاهای گریل شده را ارائه می دهند و این شیوه طبخ غذاهای غربی نیز می باشد. اولین شعبه رستوران در کشور ژاپن افتتاح شد و غذاهای خود را رو به روی مشتریان و بر روی صفحات فلزی داغ طبخ می کردند. در رستوران های تپان یاکی مالزی غذای گریل روی یک سطح داغ به همراه روغن پخته می شوند. 

 

رستوران های تپان یاکی مالزی

تصویر رستوران های تپان یاکی مالزی

رستوران های تپان یاکی مالزی

تصویر رستوران های تپان یاکی مالزی

رستوران های تپان یاکی مالزی

تصویر رستوران های تپان یاکی مالزی