رستوران ایرانی شیراز سنگاپور مالزی

رستوران ایرانی شیراز سنگاپور مالزی (Shiraz Restaurant Singapore Malaysia) یکی از رستوران های خوب مالزی در شهر سنگاپور است. در این رستوران انواع کباب ها و خورشت های ایرانی را می توانید سفارش داده و میل نمایید. رستوران ایرانی شیراز سنگاپور مالزی دارای محیطی زیباست که در ساخت آن از معماری ایرانی بهره گرفته اند. 

 

رستوران ایرانی شیراز سنگاپور مالزی

تصویر رستوران ایرانی شیراز سنگاپور مالزی

رستوران ایرانی شیراز سنگاپور مالزی

تصویر رستوران ایرانی شیراز سنگاپور مالزی

رستوران ایرانی شیراز سنگاپور مالزی

تصویر رستوران ایرانی شیراز سنگاپور مالزی

رستوران ایرانی شیراز سنگاپور مالزی

تصویر رستوران ایرانی شیراز سنگاپور مالزی

رستوران ایرانی شیراز سنگاپور مالزی

تصویر رستوران ایرانی شیراز سنگاپور مالزی