دهکده میراثی دبی

دهکده میراثی دبی (Heritage Village Dubai) واقع در نزدیکی خانه شیخ سعید آل مکتوم و دهانه خور می باشد. هنوز هم افرادی با آداب و فرهنگ گذشتگان ساکن در این دهکده زندگی می کنند تا بتوانند زندگی واقعی آنها را به نمایش بگذارند. گردشگران تور دبی نیز می توانند با حضور در این دهکده با رسوم و طرز زندگی بومیان دبی آشنا شوند و همچنین قهوه های خوش طعمی را نوش جان کنند. عمده درآمد ساکنین دهکده میراثی دبی از طریق ماهیگیری، غواصی و ساخت صنایع دستی تامین می شده است. این دهکده به عربی قریه التراث نام دارد.  

 

 دهکده میراثی دبی

تصویر دهکده میراثی دبی

دهکده میراثی دبی

تصویر دهکده میراثی دبی

دهکده میراثی دبی

تصویر دهکده میراثی دبی

دهکده میراثی دبی

تصویر دهکده میراثی دبی

دهکده میراثی دبی

تصویر دهکده میراثی دبی

دهکده میراثی دبی

تصویر دهکده میراثی دبی

دهکده میراثی دبی

تصویر دهکده میراثی دبی