دهکده فیل ها در پاتایا تایلند

دهکده فیل ها در پاتایا تایلند (Viking Cave Phuket Thailand) در سال 1973 راه اندازی شد که قرار بود از فیل های سالخورده و از کار افتاده نگهداری شود. اما با توجه به توانایی فیل ها برای اجرای نمایش و سواری دادن از آنها استفاده شد و دهکده ای تفریحی راه اندازی کردند که به این ترتیب هزینه نگهداری فیل ها تامین می شد. در دهکده فیل ها در پاتایا تایلند می توانید ساعتی را در بین جنگل های زیبا فیل سواری کنید و همچنین بازی فوتبال فیل ها را تماشا کنید. 

 

دهکده فیل ها در پاتایا تایلند

تصویر دهکده فیل ها در پاتایا تایلند

دهکده فیل ها در پاتایا تایلند 

تصویر دهکده فیل ها در پاتایا تایلند

 دهکده فیل ها در پاتایا تایلند

تصویر دهکده فیل ها در پاتایا تایلند

دهکده فیل ها در پاتایا تایلند 

تصویر دهکده فیل ها در پاتایا تایلند